Monday, January 10, 2011

Adakah penama KWSP boleh mengambil semua wang peninggalan si mati untuk kegunaanya seorang?

Ada yang bertanya kepada saya soalan seperti berikut:

Adakah penama dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) boleh mengambil semua wang simpanan si mati untuk kegunaan dirinya seorang?

Jawapan saya:

Tidak boleh. Penama dalam KWSP tidak boleh mengambil semua wang KWSP milik si mati bagi kegunaannya mutlak. Bahkan wang milik si mati yang disimpan dalam KWSP adalah harta pusaka yang perlu dibahagikan kepada semua waris yang layak bagi si mati.

Soalan berbangkit:

Bukankah si mati telah menamakan saya sebagai penamanya. Jadi wang tersebut adalah milik saya sepenuhnya.

Jawapan saya:

Memang benar si mati telah menamakan anda sebagai penamanya. Tetapi status penama dalam KWSP (bahkan dalam jenis penama-penama yang lain seperti Tabung Haji, dan sebagainya) hanyalah sebagai wasi, atau pentadbir (executor) bagi harta pusaka si mati.

Apabila si mati menamakan anda sebagai penama, bukanlah hasrat si mati menghadiahkan wang tersebut kepada anda. Ini tidak dikategorikan sebagai hibah. Ini adalah kerana hibah berkuatkuasa serta merta sedangkan tujuan prosedur penamaan bukanlah untuk memberi efek pemindahan harta secara serta merta.

Ini juga tidak boleh dikategorikan sebagai wasiat kerana wasiat hanya sah sekadar satu pertiga (1/3) daripada keseluruhan harta si mati supaya tidak menjejaskan hak waris-waris yang lain.

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 20 September 1973 dan Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-49 pada 19 September 2000, memutuskan bahawa penama KWSP adalah wasi atau pentadbir harta dan penama hendaklah membahagikan wang KWSP (peninggalan si mati) mengikut hukum faraidh.

Sekiranya si mati memang ingin mewasiatkan 1/3 daripada hartanya yang terkumpul dalam KWSP kepada penama tadi, hal ini hendaklah dinyatakan secara jelas dalam dokumen wasiat yang berasingan supaya tidak menimbulkan perbalahan dengan ahli waris yang lain. Ini kerana sesuatu wasiat hanya dikira sah apabila dinyatakan secara jelas dan tidak boleh difahami secara kiasan atau implied meaning daripada konsep penamaan.

Persoalan ini juga pernah ditimbulkan dalam kes Re Ismail Bin Rentah yang pernah saya tulis sebelum ini dan boleh dibaca di sini.

Soalan berbangkit:

Oleh itu, kenapa KWSP membenarkan penama mengambil semua harta si mati sedangkan waris yang lain juga berhak?

Jawapan saya:

Inilah masalahnya undang-undang di Malaysia. Keputusan Majlis Fatwa tidak diwartakan sebagai satu keputusan yang mesti diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika pihak KWSP tidak mengubah prosedurnya, mufti tak boleh buat apa-apa sebab mufti tak ada kuasa. Mufti hanya boleh berbincang panjang lebar, merujuk kepada segala kitab dan nas yang ada dan akhirnya bermuafakat untuk memutuskan satu hukum dan hukum tersebut diabaikan begitu sahaja.

Soalan seterusnya:

Macamana nak selesaikan isu ini?

Jawapan saya:

Saya berpendapat adalah amat perlu suatu perubahan atau pindaan dibuat pada dokumen-dokumen penamaan supaya ianya ditulis dengan jelas bahawa penama adalah wasi atau petadbir harta bagi si mati. Atau mungkin suatu pindaan undang-undang yang mewajibkan semua harta peninggalan si mati diserahkan terlebih dahulu kepada Amanah Raya Berhad (ARB) (seperti yang dipraktiskan oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB) sekarang ini) dan ARB akan hanya mengeluarkan harta peninggalan si mati secara terus kepada waris-waris si mati mengikut perintah pembahagian oleh unit pesaka kecil di pejabat tanah atau oleh mahkamah tinggi (mengikut bidangkuasa masing-masing) atau sekurang-kurangnya mengikut sijil faraidh yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Penama hanyalah bertindak sebagai pemohon atau pempetisyen sebagaimana yang diamanahkan oleh si mati.

Soalan seterusnya:

Kalau saya nak ambil jugak semua duit tu untuk saya?

Jawapan saya:

Saya dah bagi pendapat saya. Kalau anda nak ambil jugak, pandai-pandailah anda jawab dengan Allah s.w.t.

- Persoalan di atas juga ada dijelaskan oleh Ustaz Md. Yazid Ahmad dalam majalah Solusi isu # 23 pada muka surat 89.- Anda boleh mendapatkan majalah Solusi secara online di laman web berikut: http://www.stormreaders.net/pustakamizi

- Untuk menyertai rangkaian Stormreaders, sila layari http://www.stormreaders.co/

No comments: