Monday, January 31, 2011

Hibah semasa sakit

Soalan:

Arwah suami saya telah menurunkan cap jarinya pada satu dokumen hibah semasa dia sedang sakit terlantar di atas katil. Dua (2) hari selepas dokumen hibah tersebut dibuat, dia meninggal dunia. Semasa penyediaan dokumen hibah tersebut, saya tiada di sisi arwah suami saya kerana dia dijaga oleh madu saya, iaitu isteri pertamanya di rumahnya. Saya hanya pergi melawat arwah sekali-sekala sahaja.

Saya amat meragui dokumen hibah tersebut. Dalam dokumen hibah tersebut, arwah suami saya menghibahkan sebahagian besar hartanya kepada lima (5) orang yang dinyatakan dalam dokumen hibah tersebut yang mana empat (4) daripadanya adalah bukan waris dan satu (1) daripadanya ialah waris iaitu anak sulong daripada isteri pertamanya.

Perlu juga anda ketahui bahawa arwah suami saya tu dah terlantar sakit di atas katil dah lebih dari setahun, tapi dia tetap terlantar di situ sehingga menjelang saat kematiannya.

Bolehkah anda mewakili saya untuk mencabar kesahihan dokumen hibah tersebut di mahkamah? Apa pembuktian yang anda perlukan yang boleh saya bantu?

Jawapan:

Isu ini perlu dihalusi satu-persatu. Sebelum saya menerangkannya dengan lebih detail, mari kita lihat terlebih dahulu peruntukan undang-undang mengenai isu ini.

Seksyen 61(3)(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

"Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan; wasiat atau alang semasa marad al-maut."

Dalam peruntukan ini dengan jelas dinyatakan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidangkuasa untuk mendengar permohonan berhubung dengan alang semasa marad al-maut.

Bagi menentukan sama ada hibah dalam situasi di atas sah atau tidak, kita hendaklah meneliti hukum dan syarat hibah mengikut pendapat ulama'-ulama'.

Isu pertama ialah isu sama ada sakit arwah suami anda adalah sakit yang dikategorikan sebagai sakit marad al-maut?

Isu kedua ialah isu penerimaan hibah. Selepas dokumen hibah diturunkan cap jari oleh pemberi hibah, adakah terdapatnya penerimaan/qabadh di sebelah penerima hibah iaitu lima (5) orang yang dinyatakan sebagai penerima hibah.

Sakit marad al-maut

Secara mudahnya, untuk menentukan sama ada sakit arwah suami anda itu adalah sakit marad al-maut atau bukan, kesaksian (shahadah) daripada dua (2) orang doktor muslim lelaki yang adil adalah bukti yang terbaik untuk memberi kesaksian (shahadah) di mahkamah bahawa sakit suami anda itu adalah sakit yang telah mengakibatkan kematiannya.

Sekiranya tidak terdapat dua (2) orang doktor muslim lelaki yang adil, saksi-saksi lain juga boleh dipanggil untuk memberi keterangan, tetapi nilaian keterangan mereka tidaklah sekuat kesaksian dua (2) orang doktor muslim lelaki yang adil tadi. Keterangan ini hendaklah disokong oleh qarinah (keterangan sokongan) seperti laporan perubatan, dan/atau tingkahlaku arwah sewaktu sakit.

Ada ulama' yang berpendapat bahawa sekiranya seseorang itu terlantar sakit melebihi setahun, maka sakitnya itu bukanlah sakit kronik yang boleh dikategorikan sebagai sakit marad al-maut, tapi lebih tepat untuk dikategorikan sebagai sakit yang berlarutan/berpanjangan yang mungkin masih ada harapan untuk sembuh. Jika terbukti bahawa sebab kematiannya bukanlah sebab penyakitnya yang berpanjangan tadi, tetapi sebab kematian adalah sebab penyakit baru yang menimpa seseorang pesakit tadi, dan ternyata bahawa semasa dia menurunkan cap jari pada dokumen hibah tadi adalah masih dalam keadaan penyakit lama yang berlarutan yang bukan punca kematiannya, jadi hibahnya dikira sebagai hibah seorang yang sihat. Hibah sebegini adalah sah, walaupun secara zahirnya pemberi hibah sedang sakit, kerana itu bukan sakit marad al-maut.

Sebab itulah saya katakan di awal tadi bahawa hanya kesaksian (shahadah) daripada sekurang-kurangnya dua (2) orang doktor muslim lelaki yang adil adalah pembuktian yang paling kukuh dalam menentukan sama ada suami anda dikira sihat atau sakit semasa menurunkan cap jari pada dokumen hibah tersebut.

Secara sepintas lalu, jika memang pada masa tersebut suami anda sakit yang mana sakit tersebut adalah sakit yang telah membawanya kepada kematian, itulah sakit marad al-maut dan dokumen hibah tersebut adalah tidak sah. Jika meninggalnya suami anda disebabkan penyakit lain, jadi hibah tersebut dikira sah walaupun pada masa itu dia terlantar sakit sebab itu bukan sakit marad al-maut kerana punca kematiannya adalah daripada penyakit yang lain.

Cumanya ada juga ulama' yang telah mengesahkan bahawa sesetengah penyakit itu dikategorikan sebagai penyakit marad al-maut berdasarkan nature/keadaan sakit itu sendiri, contohnya seperti yang disenaraikan oleh Syeikh al-'Utsaimin seperti penyakit radang otak, radang selaput dada, sakit jantung, cirit-birit yang berlarutan, keluar darah dari hidung, permulaan lumpuh, akhir dari penyakit TBC, demam yang berlarutan setiap empat (4) hari, orang yang berada di daerah yang sedang terjangkit penyakit taun, dan wanita yang mengalami sakit di saat melahirkan.

Jadi, dalam kes suami anda, saya hendaklah meneliti terlebih dahulu keterangan-keterangan yang ada khususnya yang berkaitan tentang penyakit suami anda sebelum dapat memberikan pendapat yang lebih tepat tentang kesahihan dokumen hibah tersebut.

Isu penerimaan/qabadh hibah

Mengikut kata anda, penerima hibah adalah lima (5) orang. Jadi kesemua lima (5) orang penerima hibah tadi mestilah menerima hibah tersebut sebelum pemberi hibah meninggal. Jika kesemua mereka mengetahui tentang hibah tersebut, dan menerima pemberian hibah tersebut semasa pemberi hibah masih hidup, hibah tersebut dianggap sah.

Adalah lebih baik sekiranya mereka menandatangani dokumen persetujuan penerimaan hibah dan disaksikan persetujuan mereka itu oleh orang yang sama yang menyaksikan penurunan cap ibu jari pemberi hibah itu sendiri. Jika begini keadaannya, hibah tersebut adalah sempurna dan berkuatkuasa.

Jika elemen penerimaan tadi tidak terdapat pada dokumen hibah dan berjaya dibuktikan bahawa penerima hibah tidak mengetahui tentang hibah tersebut semasa hayat pemberi hibah, dokumen tersebut dianggap sebagai dokumen wasiat, yang mana kesahihan wasiat adalah dengan syarat harta yang diwasiatkan tidak lebih daripada satu pertiga (1/3) daripada keseluruhan harta pewasiat.

Sekiranya lebih daripada satu pertiga (1/3), keizinan daripada waris yang lain hendaklah diperolehi. Ini adalah bagi menjaga hak ahli waris yang lain termasuk anda.


-Isu tentang hibah semasa marad al-maut ada juga dibincangkan di majalah solusi isu #18, pada mukasurat 88.


-Anda boleh mendapatkan majalah Solusi secara online di www.stormreaders.net/pustakamizi
-Maklumat lanjut tentang stormreaders di www.stormreaders.co

No comments: