Monday, August 31, 2009

Hibah dan Wasiat; Contoh kes

Ada yang bertanya kepada saya perkara berikut:

Emak saudara saya nak beli rumah. Dia ada duit pencen tapi duit tu tidak mencukupi. Dia minta bantuan saya untuk cukupkan harga pembelian. Sebagai balasan, dia setuju untuk letak nama rumah tersebut atas nama saya seorang. Yang penting baginya hanyalah untuk tinggal di rumah baru yang lebih selesa tanpa gangguan. Macamana nak buat?
Jawapan saya adalah sebagaimana berikut:

Ada beberapa isu dalam persoalan di atas. Beberapa fakta perlu diperhalusi. Antaranya ialah pembeli yang ingin membeli rumah tetapi wang yang tidak mencukupi. Lepas tu minta bantuan kewangan daripada anak saudara dan sebagai balasan, rumah didaftarkan atas nama anak saudara.

Untuk memudahkan huraian, saya ringkaskan Emak Saudara sabagai (ES) dan Anak Saudara sebagai (AS). Dalam kes ini, rumah tersebut akan didaftarkan atas nama AS. Ini bermakna wang asal daripada ES sudah dihibahkan atau dihadiahkan daripada ES kepada AS. Buktinya, rumah tersebut atas nama AS dan bukan nama bersama antara ES dan AS.

AS tak nak pun rumah tu sebab mungkin dia ada rumah yang lebih besar dan dia cuma hanya nak tolong ES dapatkan rumah yang lebih selesa selepas pencen. Dari segi Kanun Tanah Negara, rumah tersebut hanya rumah AS seorang sahaja sebab didaftarkan atas nama AS.

Jika sekiranya selepas ini AS meninggal dunia, rumah tersebut akan jatuh kepada pewaris-pewaris AS. Saya bimbang kalau-kalau pewaris AS akan menghalau ES daripada rumah tersebut kerana mereka menuntut hak pusaka AS. Walhal, sebahagian daripada wang pembelian rumah tersebut daripada wang ES. AS pula tidak terniat langsung nak kan rumah tersebut. Perlu diingat, niat asalnya membantu ES untuk dapatkan rumah. Bahkan mungkin duit ES lebih banyak daripada duit AS dalam kes ini sebab AS hanya 'membantu'.

Jika sekiranya ES meninggal dunia terlebih dahulu, mungkin tak jadi apa-apa isu sebab ES sudahpun hibahkan duitnya tadi kepada AS. Pewaris ES tidak boleh meminta AS membayar kepada mereka sebab ES tak menganggap duit pembelian rumah walaupun atas nama AS sebagai hutang yang AS perlu bayar pada ES. Bahkan ES berterima kasih semasa hayatnya atas bantuan AS lah, ES dapat tinggal di rumah yang lebih selesa selepas pencen.

Perlu diteliti tentang fakta ES tak nak pohon pinjaman untuk cukupkan duit pembelian rumah mungkin sebab ES dah pencen dan tak layak untuk dapatkan pinjaman.

Saya memberi cadangan sebagaimana berikut:

Ada beberapa dokumen yang perlu dibuat. Yang pertama pastinya perjanjian jual beli antara AS dan penjual. Ini sudah pasti. Walau bagaimanapun, saya mencadangakan beberapa dokumen tambahan diperlukan bagi mengelakkan masalah dikemudian hari sebagai berikut.

1. Dokumen Hibah antara ES kepada AS.

ES menghadiahkan sejumlah wang kepada AS bagi pembelian sebuah rumah. Wang tersebut bukanlah hutang yang AS kena bayar tetapi dihibahkan secara sukarela. Pewaris ES tidak berhak menuntut wang tersebut dari AS selepas kematian ES.

2. Dokumen/Surat Kebenaran Menduduki Rumah daripada AS kepada ES.

AS membenarkan ES untuk tinggal di rumah tersebut sehinggalah ES meninggal dunia. Sekiranya AS meninggal terlebih dahulu sebelum ES, pewaris AS tidak boleh menghalau ES daripada rumah tersebut sebab adanya dokumen/surat kebenaran menduduki tadi. Bahkan semasa bicara pusaka harta AS, hendaklah dinyatakan secara jelas walaupun rumah tersebut jatuh kepada mana-mana waris, waris tersebut hendaklah terus membenarkan ES tinggal di rumah tersebut sehinggalah ES meniggal dunia, barulah selepas itu pewaris AS boleh berbuat apa sahaja terhadap rumah tersebut. Dokumen/surat kebenaran menduduki rumah tadi boleh juga dianggap sebagai sebahagian daripada wasiat AS kepada waris-warisnya.

Diharapkan dengan dokumen-dokumen di atas, persoalan di atas dapat diselesaikan.

Jika anda ada cadangan-cadangan lain, atau jawapan lain kepada soalan di atas, bolehlah bagi cadangan anda tanpa segan silu.

Semoga perbincangan ilmiah di sini membawa kebaikan kepada kita bersama...

No comments: