Saturday, January 10, 2009

Caruman Pekerja untuk KWSP hanya 8% bermula Januari 2009

Sila ambil makluman bahawa caruman KWSP untuk pekerja (ahli) akan dikurangkan sebanyak 3% daripada kadar biasa iaitu daripada 11% kepada 8%. Perubahan ini berkuatkuasa dari bulan Januari 2009 sehingga Disember 2010. Walau bagaimanapun, kadar caruman bagi majikan adalah kekal sebanyak 12%.

Bagi ahli yang ingin mengekalkan kadar caruman 11% bolehlah mengisi borang yang disediakan oleh KWSP.


Ahli yang ingin mengekalkan caruman pada kadar 11% boleh berbuat demikian dengan mengisi borang di bawah yang kini boleh diperolehi dari mana-mana Pejabat KWSP atau dimuat turun seperti dibawah.


1. Permohonan secara individu melalui:
Borang KWSP 17A (AHL) – Khas

ATAU

2. Permohonan secara berkumpulan melalui:
Borang KWSP 17AA (AHL) – Khas

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada KWSP melalui majikan masing-masing.

Sila rujuk Bahagian A dan Bahagian B Jadual Ketiga Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2008 untuk jadual caruman bulanan terbaru yang akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009 hingga 31 Disember 2010.

Terima kasih.

No comments: