Monday, February 11, 2008

Enakmen dipinda supaya rizab Melayu boleh dimajukan

Saturday, 09 February 2008 08:15AM
©Utusan Malaysia
(Digunakan dengan kebenaran)
Oleh Noraini Abd. Razak

KUALA LUMPUR 8 Feb. – Enakmen Rizab Melayu (ERM) akan dipinda bagi membolehkan tanah rizab Melayu di seluruh negara dipajak termasuk kepada bukan Melayu dengan tempoh maksimum 60 tahun supaya ia dapat dimajukan.

Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Azmi Khalid berkata, menerusi pindaan itu, nilai tanah tersebut terutama di bandar-bandar dapat ditingkatkan selain pelbagai projek pembangunan dapat dilaksanakan.


Katanya, sebelum ini, tanah rizab Melayu terhalang daripada diurusniagakan kerana masalah pindah milik, pajakan, gadaian dan cagaran atau lien kepada bukan Melayu.

“Urus niaga sebegini yang tidak boleh didaftarkan kepada bukan Melayu sedikit sebanyak menjadi penghalang pembangunan tanah rizab Melayu.

“Ini disebabkan kuasa beli orang Melayu agak tidak setanding dengan bukan Melayu,” katanya ketika ditemui Utusan Malaysia baru-baru ini.

Beliau berkata, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur akan menjadi negeri pertama mengguna pakai peraturan baru itu apabila pindaan mengenainya diluluskan kelak.

Katanya, pindaan itu penting bagi membangunkan tanah rizab Melayu di Kuala Lumpur terutama di Kampung Baru yang kini terikat dengan pelbagai syarat termasuk tidak boleh dijual kepada bukan Melayu.

Selain itu, katanya, ia juga akan menyelesaikan masalah tanah rizab Melayu yang diambil oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan tetapi tidak diganti.

“Dengan adanya pindaan ini, tidak akan timbul lagi masalah tanah rizab Melayu tidak diganti. Ini kerana tanah-tanah itu tidak diambil untuk dibangunkan, sebaliknya ia hanya dipajak untuk tempoh 60 tahun.

“Selepas tempoh itu, tanah tersebut akan kembali kepada pemiliknya,” katanya .

Menurut Azmi, proses pajakan tanah rizab Melayu kepada bukan Melayu akan dikawal selia oleh pihak berkuasa yang berkenaan.

Katanya, pemberian gadaian pula tertakluk kepada pihak yang telah ditentukan, seperti bank-bank berdaftar dan agensi kerajaan termasuk Kementerian Kewangan Diperbadankan.

Katanya, ia untuk meningkatkan nilai pasaran tanah tersebut.

Beliau berkata, Kawasan Pembangunan Tanah Rizab Melayu (MRLDA) juga akan diwujudkan bagi menggalakkan usaha pembangunannya secara lebih terancang oleh kerajaan negeri.

Selain membenarkan tanah rizab Melayu dipajak, inti pati utama pindaan tersebut juga akan mengemaskan takrifan Melayu supaya sesuai dengan takrifan yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Ia juga akan mewujudkan peruntukan yang menggalakkan usaha memajukan tanah rizab Melayu tetapi pada masa yang sama mengekalkan pegangan di kalangan orang Melayu.

Beliau berkata, setiap pindaan yang dicadangkan tidak membelakangkan tujuan asal ERM, sebaliknya menjadikannya sebagai pemangkin kepada pembangunan tanah rizab Melayu.

No comments: