Sunday, January 6, 2008

Permohonan Kebenaran Pindahmilik Hartanah

Sebelum ini, permohonan kebenaran pindahmilik hartanah oleh penduduk tetap hendaklah dihantar ke Pejabat Tanah Shah Alam. Walau bagaimanapun, sekarang, semua urusan permohonan kebenaran pindahmilik hartanah di negeri Selangor telah diseragamkan. Kesemua permohonan hendaklah dihantar megikut pejabat tanah yang berkenaan.
Dilampirkan surat daripada Pejabat Tanah Shah Alam http://www.klbar.org.my/dir/MP/ptgs.pdf.

No comments: