Monday, December 31, 2007

Penggunaan 'Legal Manager'

Termizi & Co. telah menggunakan perisian Legal Manager dalam urusan harian kerja-kerja di pejabat. Pihak pengurusan telah memperuntukkan satu peruntukkan yang agak besar dalam mendapatkan perisian tersebut. Oleh hal yang demikian, pihak pengurusan mengharapkan agar semua kakitangan Termizi & Co. memahirkan diri dalam penggunaan Legal Manager kerana perisian tersebut dapat membantu mengurangkan kesilapan, dan mempercepatkan masa dalam penyediaan dokumen. Diharapkan semua kakitangan dapat memanfaatkan kesemua kemudahan yang ada untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua klien.
Pihak pengurusan akan mengadakan kursus penggunaan Legal Manager untuk kali kedua dalam waktu yang terdekat.

No comments: