Monday, January 26, 2009

Templates

Beberapa templates boleh dimuatturun di sini untuk faedah kita bersama. Sekiranya anda juga mempunyai templates untuk dikongsi bersama, bolehlah hantar kepada saya untuk saya upload dan kita kongsi bersama. Terima kasih.

1. Borang 14A - Pindah milik

2. Borang 16A - Gadaian

3. Borang 16D - Notis Keingkaran Gadaian

4. Borang 16N - Melepaskan Gadaian

5. Borang 19B - Memasukkan Kaveat Persendirian

6. Borang 19G - Menarik Balik Kaveat Persendirian

7. Borang 378 - Tukar Nama


18. Wasiat


Sila ambil perhatian bahawa contoh-contoh yang diberikan di sini hanyalah sebagai rujukan sahaja dan tidak boleh diambil dan ditiru sewenang-wenangnya tanpa berbincang dengan peguam anda terlebih dahulu.

Kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerugian yang anda alami sekiranya anda hanya menggunakan contoh yang diberi tanpa membuat rujukan pada pihak yang sebenarnya.

Sebagai panduan, untuk memuatturun contoh-contoh dokumen di atas, anda hendaklah terlebih dahulu menjadi ahli bagi docstoc. Sila layari www.docstoc.com dan daftar sebagai ahli. Selepas itu, buat carian dokumen yang ingin anda muatturn. Selepas menjumpai dokumen tersebut, klik butang "download this document". Simpan dokumen anda dalam folder pilihan anda.

1 comment:

chandra said...

This is wonderful resource! thanks and have shared with facebook!
Resume Template